Porady

Postępowanie w przypadku zgonu

Zgon w domu

 • pierwszym krokiem jest wezwanie lekarza, który stwierdza zgon i wypisuje kartę informacyjną. Należy z nią udać się do lekarza rejonowego w celu otrzymania karty zgonu. Gdy otrzymamy już kartę informacyjną, kolejnym krokiem jest zawiadomienie zakładu pogrzebowego;
 • zakład pogrzebowy przewozi osobę zmarłą do chłodni przy zakładzie pogrzebowym (pamiętajmy, że żadnemu zakładowi nie można zlecić przewozu bez stwierdzenia zgonu przez lekarza);
 • informację o przyczynie zgonu podaje się podczas postępowania spadkowego, w bankach i innych instytucjach np. ubezpieczeniowych. Dlatego tez ważne jest, aby kartę zgonu skserować, gdyż tam na pierwszej stronie jest podana przyczyna zgonu;
 • z kartą zgonu i dowodem osobistym udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego, na terenie tej gminy, w której nastąpił zgon;
 • kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wystawia trzy akty zgonu (wyrobienie aktów zgonu można też zlecić zakładowi pogrzebowemu);
 • mając w dłoni akt zgonu, możemy zająć się pochówkiem. Odwiedzamy księdza oraz biuro zakładu pogrzebowego.

Zgon w szpitalu

Postępujemy podobnie jak w przypadku zgonu w domu, czyli odwiedzamy szpital, otrzymujemy kartę zgonu (tu już nie musimy zawiadamiać lekarza pierwszego kontaktu) i udajemy się z kartą i dowodem osobistym do Urzędu Stanu Cywilnego (na terenie gminy, w której nastąpił zgon). W szpitalu prawie każdy zmarły trafia na sekcję zwłok. Jeśli chcemy tego uniknąć, musimy napisać prośbę do dyrekcji szpitala o odstąpienie od sekcji (każdy kogo zgon, który następuje do 24h od momentu przyjazdu do szpitala, trafia na sekcję zwłok).

Zgon na skutek wypadku, samobójstwo lub gdy podejrzewane jest morderstwo – sposób postępowania.

Pierwszą rzeczą, jaką robimy jest wezwanie pogotowia. To właśnie pogotowie zawiadamia policję, ta zaś zawiadamia prokuraturę, w rejonie której nastąpił zgon. Zmarły trafia do zakładu medycyny sądowej na sekcję zwłok. Chodzi o to, aby ustalić przyczynę zgonu. Wówczas należy udać się do prokuratury, której przedstawiciel był obecny na miejscu zgonu, po zezwolenie na wydanie zmarłego po przeprowadzonej sekcji zwłok. Bez tego dokumentu zakład medycyny sądowej nie wyda nikomu zmarłego. Karta zgonu zostaje wydana w tym przypadku przez zakład medycyny sądowej. Z wydaną kartą udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego (w miejscowości, w której nastąpił zgon) po akt zgonu.

Karta statystyczna do karty zgonu

Jeśli będziemy ubiegać się o odszkodowanie w firmach ubezpieczeniowych  czy w banku (w przypadku ubezpieczonych pożyczek), musimy uzyskać kartę statystyczną do karty zgonu. Dlatego też lepiej jest zrobić kserokopię przed rejestracją, ponieważ Urząd Stanu Cywilnego odsyła karty do GUS-u.

Akt zgonu (Urzęd Stanu Cywilnego) – dokumenty:

 • dowód osobisty osoby zmarłej,
 • dowód osobisty współmałżonka,
 • karta zgonu wystawiona przez lekarza.

Zasiłek pogrzebowy ZUS/KRUS – dokumenty:

 • akt zgonu – odcinek renty lub emerytury,
 • faktura wystawiona przez zakład pogrzebowy.